Fredag 29 april: Början på slutet

Idag börjar Mia arbetet med att lägga tillbaka benen i sina respektive kopparkistor. Osteologernas arbete är slutfört och förberedelserna kan börja för att lägga ner skrinen i graven, rulla tillbaka locket och återställa gravtumban. Man kan inte låta bli att fundera på när - och om - de kommer upp i dagsljuset igen.


Mia lägger tillbaka kung Magnus i hans kopparskrin

Arbetet i sakristian har varit intensivt. Vartenda ben har noggrant studerats. Både de stora benen och kranierna och alla de mindre benen från den åttonde lådan har beskrivits och fotograferats. Måttangivelser, skador, spår av sjukdomar och andra avvikelser och egenheter har dokumenterats. Sabine Sten från Högskolan på Gotland har återigen gett Mia en hjälpande hand, även utöver själva benskörhetsprojektet som hon leder. De extra händerna och ögonen har tacksamt tagits emot. Alla, i och för sig välkomna, besök av olika experter har tagit sin beskärda del av den begränsade tid vi har haft på oss.


Fingrar, tår, kotor, revben...

En intressant iakttagelse är att en av de 60-åriga männen (han som är över 190 cm lång) har en speciell form på sitt lårben, en liten extra kant strax nedanför höftkulan. Lårbenet får detta speciella utseende om man har ridit extremt mycket under sitt liv. Den onaturliga vinkeln i höftleden, som uppstår när man sitter till häst, formar med tiden om själva höftkulan. Detta kallas ryttarfacett.


Den långe ryttaren

Sabine har detaljstuderat många av de mindre benen från den åttonde lådan. Hon berättar att de fingerben som kommer från de manliga skeletten i graven har extremt kraftiga muskelfästen. Även detta kan vara en följd av att de har tillbringat mycket tid till häst och använt sina händer till att tygla starka och livliga hästar.

Osteologernas arbete under de här veckorna kommer att resultera i en separat rapport längre fram.

Nästa vecka börjar förberedelserna för att återställa själva gravtumban. Under tiden väntar benen i sina kopparskrin på att i slutet av veckan återbegravas. Eftersom Mia ligger så bra till i tidplanen får hon nu tillfälle att titta igenom sin dokumentation medan det fortfarande går att lyfta locken om hon skulle komma på något som hon vill kontrollera ytterligare en gång.

Under veckan har vi tagit emot några utvalda grupper i kyrkan och presenterat projektet, berättat om analyserna och de preliminära resultaten. Det har i första hand varit personal från de berörda institutionerna, bland annat Slottets, Medeltidsmuseets och Stadsmuseets visnings- personal. Vi är måna om att de som i sommar kommar att möta publik på visningar i Riddarholmskyrkan och på olika stadsvandringar i Gamla stan ska vara väl förberedda på att svara på frågor om gravöppningen. Alla var mycket entusiastiska och ser fram emot sommarens guidningar. Riddarholmskyrkan är öppen för allmänheten 15 maj-25 september.
För visningstider se: www.royalcourt.se/kungligaslotten/riddarholmskyrkan/besoksinformation/oppettiderentreavgiftguidadvisning.4.39b99d1050f476a6480006299.html

Medeltidsmuseet kommer att ha stadsvandringar i Gamla stan och på Riddarholmen vid ett par tillfällen under sommaren.
Mer detaljerad information kommer längre fram, se www.medeltidsmuseet.stockholm.se

Cecilie Hongslo-Vala och Sabine Sten Cecilie Hongslo-Vala och Anna Kjellström Sabine, Cecilie och Mia diskuterar benen.
Foton från forskningsrummet i Riddarholmskyrkan; Cecilie Hongslo-Vala och Sabine Sten från Högskolan på Gotland, Anna Kjellström från Stockholms universitet och Maria Vretemark från Västergötlands museum.


Suggestiv bild från Riddarholmskyrkan


Torsdag 28 april: Att scanna ett skelett

Vad har Volvo gemensamt med Magnus Ladulås? Jo, båda är föremål för avancerad laserteknik. Den utrustning som används för att laserscanna kvarlevorna av Magnus och hans anhöriga är nämligen utvecklad utifrån CAD-tekniken som används inom fordonsindustrin. Hos biltillverkarna används tekniken för att konstruera nya bilar. Hos forskarna i den arkeologiska världen för att mäta kranier. Bland annat.

 

På plats i Riddarholmskyrkans tillförordnade forskarrum idag finns Sebastian Wärmländer. Han och hans fru har varit med och utvecklat CAD-tekniken och för tre år sedan tog de fram en prototyp för just arkeologiskt material. Tekniken testades och föll väl ut. Idag är Sebastian och hans team anlitade över hela världen för att mäta upp skelett eller arkeologiska föremål åt museer och laboratorier.

 

 

Men just idag är platsen som sagt Riddarholmskyrkan. Sakta snurrar skivan som kranium för kranium fixeras vid. Röda laserstrålar studsar mot ytan och sänder mätvärden in i datorn. På skärmen trollas bilden av kraniet fram.  De lagrade värdena kan sedan användas för analyser och efterkonstruktioner. Sebastian berättar att det är första gången som han har ett sådant här scanneruppdrag avsett i första hand för rekonstruktion. För så är det, de samlade värdena ska sedan hamna hos dockmakaren Oscar Nilsson som ska återskapa Magnus Ladulås utseende. Ja, ansiktena på alla sju personerna ska framställas, allt enligt kriminaltekniska metoder. Oscar har många historiska rekonstruktioner bakom sig – bland annat Birger jarl som du kan se på Medeltidsmuseet i Stockholm.

 

Vad gäller scanning som metod finns också röntgen. Nackdelen med röntgen är att det förstör DNA:t, fördelen gentemot laser är att det också får med insidan. Laser mäter ytvärden, men förstör ingenting på materialet som mäts. Den utrustning Sebastian använder är portabel, vilket är en viktig poäng i sammanhanget eftersom så lite som möjligt ska föras ut ur kyrkan av säkerhetsskäl.

 

.                                Kranierna mäts upp med laser av Sebastian Wärmländer.

 

Uppdraget är spännande och annorlunda. Vad som fängslar Sebastian - liksom oss andra - är de deformationer som återfinns på kvinnokranierna. De är lätt tillplattade vid hjässan och har, genom att de kanske lindats under lång tid, fått ett avlångt utseende. Ett tecken på ett historiskt skönhetsideal i de övre samhällsklasserna? Teorin är att detta är ett kulturmönster som kommer österifrån, importerat till Skandinavien genom ingiften och allianser. Framtida forskning får utvisa vad som är det mest sannolika. Sebastian har kolleger runt om i främst Europa som samlat information och kunskap från annat material och andra uppmätningar. När allt plussats samman får vi en förhoppningsvis klarare uppfattning om vad som utspelade sig vid Magnus Ladulås hov.

 


Liten fördjupning om DNA


Det är inte så ofta som vetenskapsexpertisen har väldokumenterat 700-800-årigt material att arbeta med. Därför ger Magnus Ladulås en unik chans att utveckla och testa nya metoder för att hantera gammalt DNA och samtidigt samla underlag för framtida metoder.

 

Den som leder ett av DNA-teamen är Anders Götherström från Uppsala universitet, han berättar att målet är att få fram allt DNA som överhuvudtaget finns i Magnus Ladulås kvarlevor, hela hans sk genom. (från genetiken, beteckningen på en organisms ärftliga information kodad i DNA).

 

Presentation vid pk i Riddarholmskyrkan

Anders Götherström från DNA-teamet.                         Tänder har kunnat härledas till
.                                                                                fem av sju individer.

 

 

Tidigare har man analyserat mycket mindre DNA, små små genbitar. I Ladulåsfallet handlar det om betydligt mer. All genetisk information som finns ska hämtas. Att systematisera detta stora material blir en värdefull erfarenhet till gagn för framtida forskning.

 

Det var bland andra Anders Götherström som också medverkade vid analysen av Birger jarls DNA*). Då tog man fram sk kärn-DNA ur en tand. När det gäller Magnus Ladulås, liksom flera av de andra individerna i graven, saknas hela underkäken. Den har genom åren kommit bort och tänder från såväl över- som underkäke har försvunnit eller hamnat huller om buller. Sammanlagt finns tänder kvar från fem av de sju vuxna personerna. Maria Vretemark som tittat igenom alla lösa tänder i det åttonde skrinet säger att i några fall har hon hittat tydliga passningar i rothålen. Det är ganska lätt när det gäller de flerrotade kindtänderna men betydligt svårare för tänder med bara en rot. För Helvig- och Magnus-skallarna finns inga säkra tänder. För enkelhetens skull tar man istället proverna ur kompakt ben, i det här fallet ett lårben.

 

Det är bara Magnus Ladulås som går igenom den här stora DNA-analysen. De övriga personerna i graven genomgår mindre selektiva genundersökningar av den rättsmedicinska avdelningen. Det blir helt enkelt för kostsamt och tidskrävande att undersöka alla individerna på samma sätt som Magnus Ladulås. Det material man får fram av honom blir komplett och bara ett fåtal nu levande personer har genomgått samma typ av undersökning.

 

När Birger jarl undersöktes var det många som hörde av sig och ville låta sig undersökas då de hävdade att de var släkt med Birger jarl. Men det är inte möjligt efter så många år. Man kan jämföra DNA mellan individer från samma tidsperiod, men eftersom mängden DNA halveras för varje generation så blir det inte mycket kvar efter 700 år.

 

Möjligen är också den här DNA-forskningen unik i världen. I alla fall har Svenska forskare en framträdande position. Vad Anders Götherström känner till så har DNA-analys visserligen gjorts på arkeologiska lämningar tidigare men inte på namngivna personer.

 

*) Vid Birger jarl-analysen medverkade också Helena Malmström som nu är föräldraledig. Magnus Ladulås-analyserna genomförs av Evangelia Daskalaki.


Onsdag 20 april: Vad vet vi nu?

Det har varit intensiva och omtumlande dagar för alla inblandade. Det är nästan svårt att tro att det bara har gått en vecka sedan gravtumbans lock sköts undan och blottade gravkammaren med de åtta kopparskrinen. När vi nu förbereder oss för att ta lite påskledigt kan vi konstatera att allt har flutit på som planerat och att tidsplanen håller än så länge. Alla inblandade i och kring projektet har varit mycket engagerade och professionella och verkligen ansträngt sig för bästa möjliga resultat.
     
                                                     
                                                   
Mitt i allt ståhej har Maria Vretemark (eller Mia som hon också kallas) på något förunderligt sätt hunnit gå igenom benen och dokumentera vad hon sett. Under den här veckan har Ray och hon också fotodokumenterat kranierna och de stora benen från kopparskrinen. Ljusförhållandena är lite speciella inne i kyrkan så det krävdes lite kreativitet för att bilderna skulle bli bra.

Redan nu kan Mia dela med sig av en del av det hon har kunnat konstatera så här långt:

- I det åttonde skrinet, som innehöll det osorterade materialet från 1915-16, fanns ben från tre barn i olika åldrar. Graven innehöll alltså egentligen tio personer även om framför allt två av dem representerades av väldigt få ben. Från en 3-åring finns det bland annat en skuldra, lite tänder samt lårben och skenben. Från en 1,5-åring och en 6-åring finns bara ett fåtal ben vardera. De här barnen är inte omnämnda i några samtida historiska källor. Istället berättar benresterna om en tid då barnadödligheten var mycket hög, även i aristokratiska miljöer, och då barn som dog innan de nådde vuxen ålder mycket sällan lämnade några spår i samtidens källor. DNA-prover har tagits även från de här benen, så eventuellt kommer vi att få reda på längre fram var i familjen de hör hemma. 

                  
                                         Delar av innehållet i det åttonde skrinet

- En av männen i graven är riktigt lång, även med dagens mått mätt, ca 190 cm. Det är ovanligt med så långa personer under den här tiden men det förekommer. Denne långe man är det skelett som Martin Olsson vid gravöppningen 1915-16 menade kunde vara ex-kung Valdemars son Erik Valdemarsson. Det skelett som har antagits tillhöra kung Magnus själv visar att även detta har varit en lång man, ca 180 cm (den osteologiska analysen från Varnhem visade att brodern Erik var 178 cm lång medan Birger jarl var 175 cm).

- Precis som Fürst konstaterade var en av individerna i graven en yngre man. Man har antagit att detta skulle kunna vara Magnus Birgersson d.y. som halshöggs på Helgeandsholmen efter Nyköpings gästabud (läs mer här: http://www.ne.se/enkel/nyk%C3%B6pings-g%C3%A4stabud). Han skulle då ha varit ungefär 20 år gammal. Enligt Mia är benen från en man som är något äldre än så, men det behöver inte emotsäga att det är Magnus Birgersson d.y. Under medeltiden höll man inte så noga reda på människors födelseår. Dödsåret ansågs som viktigare. Den här unge mannen har ett mycket kraftigt skelett och mätningarna på Huddinge sjukhus visade också fantastiska bentäthetsvärden.

- De två kvinnorna, som har föreslagits vara drottning Helvig och parets dotter Rikissa, har mycket säreget formade huvuden, platta ovanpå och med långa bakhuvuden. Det är resultatet av att man lindade småflickors huvuden från att de var mycket små för att forma skallen till den form som tidens mode föreskrev. Detta bruk förekom i Nordtyskland, bl a i Holstein, som drottning Helvig kom ifrån. 

                                                                                              
Ett av de "normala" kranierna i graven och ett av de deformerade kvinnokranierna. 
                                            Foto: Henrik Nordin Svea-tv.

- På det något äldre av de kvinnliga skeletten, som har antagits vara drottning Helvig, kunde man se att hennes problem att röra sitt högra ben (se vidare i inlägget från 14-15 april) har gjort benen på den sidan mindre och spädare än på den vänstra sidan. Det andra kvinnliga skelettet, som kan vara Rikissa, är från en längre kvinna. Men även hon har varit en ganska späd person.


Detta är bara ett axplock av den information som osteologerna får fram bara genom att med blotta ögat undersöka skeletten. Det kommer mer framöver!

Det blev ett långt inlägg idag. Men nu kommer det å andra sidan att vara tyst i några dagar. Nu tar vi paus och återkommer efter påsk.

                                                
                                                        Påskstängt 


Måndag och tisdag 18-19 april: DNA-provtagning

Docent Anders Götherström och hans kollega Evangelia Daskalaki från Institutionen för evolution, genomik och systematik vid Uppsala universitet besöker Magnus och hans familj och släktingar på plats i Riddarholmskyrkan för att ta prover från benen, genom vilka man kan kartlägga de gravlagda personernas DNA.

Det är ingen lätt sak att isolera och analysera historiskt DNA. Enligt Anders finns det mer DNA i vår utandningsluft än det finns i de här benen. Det gör att den bild av personernas DNA som skapas i datorn när proven analyseras säkert saknar större eller mindre delar. Hur bra våra DNA-prover från graven i Riddarholmskyrkan står sig i analysen kommer att visa sig längre fram. Förhoppningsvis kan de hjälpa oss att kartlägga släktbanden mellan personer som levt för 700 år sedan. Med lite tur kan de även ge oss information om sådant som ögon- och hårfärg.
 
                                            
Anders och Evangelia ser ut att vara nöjda med dagens skörd av DNA-prov


DNA-delen i det här projektet är på en och samma gång ett forskningsprojekt och ett metodutvecklingsprojekt. Kring analyserna samarbetar Rättsmedicinalverket, Avdelningen för rättsgenetik i Linköping och Avdelningen för evolutionsbiologi, Uppsala universitet (se ovan). Samtidigt som analyserna har en huvudroll i vår forskning kring Birger jarl, Magnus Ladulås och andra medlemmar av Bjälboätten, är det en metodutveckling som i framtiden kan kan bidra till lösningen av moderna rättsfall.

Målet är att kartlägga hela Magnus Ladulås DNA, så långt det är möjligt utifrån proverna. De övriga personernas DNA kommer sen att matchas mot hans, för att kartlägga eventuella släktband. Anders Götherström säger att egentligen är mängden information i dessa prover oändlig, så det gäller att bestämma sig för vilka frågor man vill ställa.

Å andra sidan; när proverna väl är tagna och bilden av personernas DNA finns lagrade i datorerna, kan man ställa nya frågor. Igen och igen och igen...

Fredag 15 april: Isotopanalys

De ligger verkligen inte på latsidan i den iskalla kyrkan. De hinner knappt komma tillbaka från Huddinge sjukhus så kommer professor Kerstin Lidén från Stockholms universitet för att ta isotop-prover från skeletten.

Genom att analysera dessa prover kan man, via de spår av olika ämnen som lagrats i skelettet under människors levnad, få reda på om deras kost bestått av övervägande vegetabilisk eller animalisk föda. Dessutom kan man se om den animaliska födan har bestått mest av fisk eller kött och om det kött man ätit kommit i första hand från växtätare eller köttätare.


Forskarfas; professor Lidén borrar fram stoff för isotopanalys.

Professor Kerstin Lidén i arbete


Man kan också genom isotopanalysen se i vilket geografiskt område personen har tillbringat de sista tio åren av sitt liv. Sammansättningen av grundämnen som man får i sig genom vatten och lokalproducerad föda skiljer sig åt mellan olika platser, beroende på vilka grundämnen bergrunden på platsen innehåller.

Det är onekligen en oändlig mängd information som finns lagrat i våra kroppar! Även i skelett som legat begravda i 700 år.

           


Torsdag och fredag 14-15 april: Nu börjar det riktiga arbetet

Efter avklarad presskonferens kunde (äntligen) det riktiga arbetet börja. Efter en första uppsortering är det dags att dokumentera alla benen och utläsa allt det som osteologerna kan se med blotta ögat på dem; kön, ungefärlig ålder, tandstatus (på de som har tänder), skador och sjukdomar som lämnat spår på skeletten.

Dessutom ska olika undersökningar göras och prover tas som kan ge ytterligare information om kungligheternas liv, hälsa och inbördes släktrelationer.

Under torsdagen röntgades de ben som tillskrivits kung Magnus som har tydliga sjukliga förändringar. Vid gravöppningen 1915-16 ansågs förändringarna bero på någon form av cirkulationsproblem som i sin tur ledde till infektioner på ben och armar som angrep även skelettet. I Erikskrönikan står det omnämnt att kung Magnus led av "sot". Vad det motsvarar på modern svenska är svårt att veta, men förhoppningsvis kan den moderna läkarvetenskapen ge oss hjälp på traven. I modernast tänkbara datortomograf under ledning av överläkare Rolf Skuncke togs ca 30 000 bilder. Läkarnas tolkning av alla dessa bilder får vi vänta på ett tag till.

                                               
                                          Mia åker till Huddinge med benen

På fredagen hade Mia bokat tid för sina sju patienter på Osteporosmottagningen hos överläkare Ingrid Bergström. Medeltidens människor hade inte de problem med benskörhet som vi har idag. Det vet man eftersom man inom projektet Osteoporosis och osteoartrithis då och nu redan har undersökt ett stort antal medeltida skelett från Skara, Varnhem, Sigtuna och Gotland. Det gäller även för sex av de sju kungligheterna i "vår" grav. Jämfört med medelvärdet för jämnåriga nutidssvenskar har de mycket bra bentäthet, dvs mycket starka ben. Det beror sannolikt på att de har rört sig mycket och belastat sitt skelett samt vistats mer utomhus än vi gör idag.

En av kvinnorna, den som man har antagit är drottning Helvig, hade bentäthetsvärden som liknade de värden man hittar hos många nutida  kvinnor i samma ålder (ca 60-70 år). Hon led alltså av långt framskriden benskörhet. Det berodde antagligen på att hon redan som mycket ung, före puberteten, fått en defekt i höften som när hon blev äldre gjorde att det utvecklades en allvarlig artros (ledförslitning). Antagligen har hon haft ont och haltat och blivit alltmer stillasittande. Ju mindre hon belastade benen desto mer försvagades de och det är troligen anledningen till att hon skiljer sig från de andra vad gäller bentätheten.

                  
                   Sjuksköterskorna Ninni Qvist och Karin Björklund förbereder ett lårben 
                   för osteoporosmätning. Foto: Maria Vretemark

Varken till datortomografin eller bentäthetsmätningen togs hela skeletten med utan endast ett urval av ben, som man bedömde kunde ge svar på de aktuelle frågeställningarna.

I morgon mer om isotop- och DNA-provtagning!Presskonferens 14 april

Idag råder återigen lite spänd förväntan i kyrkan, den samlade världspressen är på ingång. Vi har bjudit in till presskonferens och ett 25-tal journalister och fotografer fyller de utplacerade sittplatserna tidigt på förmiddagen. Pk:n är förberedd med bildvisning och föredragning av Mia samt DNA-experterna. Det hela inleds av kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad Madeleine Sjöstedt som hälsar välkommen.

Pressmaterial är utlagt på Medeltidsmuseets pressida och för den som vill ha rörliga bilder har Svea Television satt samman ett specialinslag på ca 4 minuter.

 

Även idag finns gipsavgjutningarna på kranierna från Historiska museets osteologiska samling uppställda liksom skrinet som Magnus Ladulås låg i.

 


Fr v: Madeleine Sjöstedt, Anders Götherström, Solbritt Benneth i intervju, Magnus Ladulås skrin

 

 

Mia presenterar projektet, vilka analyser man ska göra och vilka personer man tror att det är i graven. Utav de sju individerna är det två manspersoner man inte riktigt vet vilka det är. Mia avslöjar också att det finns skelettdelar från en åttonde person, ett litet barn som dött vid 3-års ålder.

 

Pressen samlas vid gravtumban. Marie Klingspor och Calle Althoff berättar.

 

 

Efter presentationen är det fritt för enskilda intervjuer, se artiklarna i vår länksamling.

 

Eftermiddagens uppgift är att transportera utvalda skelettdelar till Huddinge sjukhus för röntgen och senare benskörshetsanalys. På kvällen är benen tillbaka i kyrkan igen och Mia låser porten för den här dagen.

 

 

 

 


Onsdag 13 april

Det sjuder av aktivitet i kyrkan. Inne i sakristian arbetar Mia tillsammans med ett par kollegor som kommit för att hjälpa till och bidra med sina spedifika expertkunskaper. Anna Kjellström från Stockholms universitet, Sabine Sten och Cecilie Hongslo-Vala från högskolan på Gotland ingår alla tre i det forskningsprojekt om benskörhet i medeltida skelettmaterial som även Mia arbetar med. Annas expertområde är paleopatologi, dvs sjukliga förändringar på benen. Sabine är projektledare för projektet Osteoporosis och osteoartrithis då och nu (mer om det projektet längre fram).

Än så länge pågår arbetet med att lägga upp de sju skeletten i ordning och sortera upp materialet från det åttonde skrinet. I det åttonde skrinet lades 1916 de mindre ben som man inte kunde koppla ihop med något av de sju kranierna. Vid den tiden intresserade man sig också mest för kranierna och de stora benen i kroppen.

Parallellt med detta arbete intervjuar teamet från Svea television olika experter på plats i kyrkan. Dels får de arbetande osteologerna avbryta sorterandet för att låta sig intervjuas, dels har andra experter bjudits in till kyrkan. Dagens gäst är Jan Svanberg, professor emeritus i konstvetenskap. Han har dessutom haft vänligheten att ta med sig avgjutningar av de två stiftarporträtt av Magnus och Valdemar som finns i Skara domkyrka.

Dessutom förbereder vi oss för att klockan på eftermiddagen ta emot en grupp speciellt inbjudna för att berätta om vårt projekt. I gruppen ingår bland andra kulturminister Lena Liljeroth, representanter för våra olika finansiärer, våra samarbetspartners inom Kungliga Hovstaterna, representanter för de olika instanser som varit inblandade i tillståndet och andra som på olika sätt bidragit till att göra detta möjligt. Mia ska under en knapp timme presentera projektet för dem och berätta om de olika analyser som ska göras.

                                          
Mia berättar                         Magnus skenben och                        Marie berättar om 
                                          gipsavgjutningarna visas                   stenarbetet

Vid visningen visar vi upp de gipsavgjutningar som gjordes 1915-16, som vi fått låna ur Historiska museets osteologiska samlingar, ett av de åtta skrinen, avgjutningen från Skara domkyrka och en liten filmsekvens från själva gravöpningen. Det blir en trevlig visning, och uppskattad att döma av gästernas miner och mängder frågor. I morgon är det presskonferens och sen kan äntligen själva analyserna börja. Mia börjar bli otålig och längtar efter att få börja arbeta på allvar. Och vi andra börjar också bli spända på nästa steg i processen. Resultaten från osteologernas arbete kan vi få ta del av efter hand. De helt färdiga DNA-resultaten kommer vi att få vänta minst ett år på.


/FridaTisdag 12 april: Den Stora Dagen 2

Sen var nästa fråga hur vi skulle ta oss ner. Efter en del dividerande om stegar och andra möjliga anordningar klättrade Mia resolut ner för att ta reda på hur tunga skrinen var så att vi skulle veta om det behövde få plats två eller fyra fötter där nere bland kopparskrinen.

De var inte alls så tunga som man kunde tro. Mia kunde utan problem lyfta upp dem och vi nådde att ta emot dem över tumbans kant. Ett efter ett kom de upp ur djupet och placerades på det förberedda bordet bredvid, i samma ordning som de stått nere i gravkammaren.

                                                         
             Mia lyfter upp skrinen...                                     ... och Lin och Frida tar emot.
                                                           
Det var lite svårare att komma upp än ner så vi fick sticka ner en stege till Mia när hon skulle upp igen. Därefter klättrade Calle, Slottsarkitekten, ner för att dokumentera själva gravkammaren och dess byggnadsdetaljer.

Locken på skrinen hade inte ärgat fast utan kunde lyftas av från vart och ett av kopparskrinen utan problem. Och där låg de; kranier och andra skelettdelar från Magnus Ladulås och hans familj och släktingar.

                                              
                  Mias första möte med Magnus     Kung Magnus Birgersson
                                                               (foto: Henrik Nordin Svea-tv)

Carl Magnus Fürst sorterade vid gravöppningen 1915-16 upp skelettdelarna så som han bedömde att de hörde ihop och de återbegravdes i de specialtillverkade kopparskrinen. Vissa av skeletten tillskrevs personer som man med stor sannolikhet kunde tro hade begravts i Kung Magnus grav. De två kvinnorna i graven antas vara Drottning Helvig och Rikissa (dotter till Magnus och Helvig och abedissa i Klara kloster i Stockholm). Den man i 20-års åldern som också finns i graven tror man är Magnus Birgersson d. y., en sonson till Magnus Ladulås som halshöggs på Helgeandsholmen år 1320 (I efterdyningarna av Nyköpings gästabud och brödrastriderna mellan Magnus Ladulås och Helvigs tre söner Birger, Erik och Valdemar. Men det är en helt annan historia som är för lång och komplicerad för att gå in på här).


         Kopparskrin med inskription från 1916: "... Konung Magnus Birgersson kallad Ladulås"

               

Utöver dessa fyra finns ytterligare tre män i graven. En av dem har Fürst föreslagit att det kan vara exkung Valdemar, kung Magnus bror. De två andra, yngre släktingar till Magnus och Valdemar. Förhoppningsvis kan DNA-resultaten ge oss mer information om hur personerna i graven inbördes är släkt med varandra.

/Frida
Tisdag 12 april: Den Stora Dagen 1

Det är inte utan att vi är lite nervösa när vi samlas i kyrkan denna gråmulna tisdagsmorgon. Marie och hennes medarbetare förbereder själva avrullningen av locket. Christian Arnet och hans team från Svea television ordnar med kameror och annat för att fånga detta, minst sagt, historiska ögonblick på bild och film. Tanken är att hela processen, från gravöppning till färdiga analysresultat, ska bli en tv-dokumentär. Vi andra irrar mest runt med lite svettiga handflator och hoppas på att det inte ska dyka upp något oförutsett när locket väl har rullats av.


Nervös väntan...       

I beskrivningen av återförslutandet 1916 står det bara att skrinen ställdes ner och locket lades på, så vi hoppas på fri passage ner. Men en järnbalk som förstärker golvet nämns också. Tänk om den sitter i vägen på nåt sätt. Och hur stort är hålet? Och tänk om där finns ett tegelgolv eller något annat kompakt, som inte nämns i beskrivningen. I så fall kommer det att krävas nya tillstånd och det hela blir försenat. Och tiden är begränsad. Den 15 maj öppnar Riddarholmskyrkan för allmänheten.

                                                                    
Locket rullar över på den specialbyggda ställningen.                                                                                                             


Marie, nöjd med sten-
konservatorernas insats 

Locket rullar förvånansvärt lätt på de vita rullarna som skjutits in under, över på den specialbyggda ställningen vid gravens "fotända" under överinseende av Marcel, stenhuggaren. Marie Klingspor och hennes medarbetare har gjort ett grundligt förberedelsearbete. De som står närmast lutar sig fram för att kika ner vi kan alla dra en lättnadens suck. Precis som vi hoppades är det öppet rakt ner under locket och där står de så prydligt: de åtta kopparskrinen som innehåller kvarlevorna av Magnus Ladulås och hans familj och släktningar. Vad kan de berätta för oss när de möter 2010-talets vetenskapliga metoder?


Första titten
  

 

               

 

 

Fortsättning följer...
/Frida

 

  


Måndag 11 april: Sarkistian blir tillfälligt forskarrum

Idag gick pressinformationen ut och den här bloggen blev offentlig. Det har varit minst sagt intensivt den senaste veckan och det resulterade i en del trassel med siffror som tryckfelsnisse hade varit framme och pillat på (i det här fallet gick Nisse under namnet Frida).

Efter en del korrigerande och fixande med det ena och det andra gav vi oss iväg upp till kyrkan för att göra de sista förberedelserna inför morgondagen. Mia (Maria Vretemark), som är vetenskapligt ansvarig för hela projektet, hade kommit upp från Skara under helgen för att stanna här under den närmaste veckans arbete.


Mia och Ray fixar sakristian
Mia och Ray pysslar i sakristian. Hur fick allt plats därinne?

Tillsammans tömde vi sakristian på de saker som till vardags förvaras där, sopade och fejade lite och ställde in bord och lampor. Sakristian kommer under de närmaste veckorna att fungera som forskarrum. Det är utmärkt eftersom benen på så sätt kan förvaras säkert i ett låst utrymme i kyrkan under undersökningsperioden.

Voilá! Fullt fungerande forskarrum.

Avslutningsvis placerade vi ett bord bredvid själva gravtumban för att ha någonstans att ställa kopparskrinen från 1916 när de plockas upp i morgon. Nu är allt klart inför den stora dagen i morgon. Bara att gå hem och sova - om man kan...
/Frida


Tisdag 5 april Locket lyfter!Förberedelser för att lyfta locket

Det mest kritiska momentet enligt Marie Klingspor, som leder arbetet med att öppna gravtumban, är att lyfta det tunga locket och få in rullar under. Rullarna ska göra det möjligt att skjuta av locket. Vid gravens fotända, mot altaret till, specialbyggs en ställning som locket ska rullas över på för att avslöja passagen ner till själva graven under kyrkans golv.

Stenkonservatorerna har bearbetat fogen så långt in de nått. Men trots de specialbyggda verktygen ser det ut att vara fogbruk kvar längre in under locket. Det gör oss en smula oroliga för hur stort, eller snarare litet, själva hålet kommer att vara.

Marcel, stenhuggaren, leder arbetet när locket ska lyftas. Han fogar ihop ungefär 1 dm breda eklister som passar precis under lockets kant. Här och där måste han göra små urtag för utsmyckningar på graven. Strax under Magnus huvud, på tumbans kortsida, finns till exempel en liten ängel som måste skyddas. 

När de hopfogade eklisterna har perfekt passform placeras en vevförsedd domkraft i varje hörn. Även under domkrafterna finns träplattor för att skydda kyrkans golv. Sen när allt är på plats dirigerar Marcel en person till varje vev. Jag har varit angelägen om att hålla mig bakgrunden för att inte störa arbetet men nu blir jag till min stora glädje tillsagd att sköta en av vevarna.

Långsamt, långsamt, vevar vi, medan Marcel passar oss så att inget hörn av locket lyfter snabbare än något av de andra. Och locket lyfter! Efter bara något ögonblick kan man ana sina vev-kollegor på andra sidan genom den smala springan som öppnats mellan locket och marmortumban.

Det mest kritiska momentet är avklarat. Men nu är nästa fråga hur det ser ut under locket. Tänk om det inte är fri väg ner till graven! En järnbalk eller ett tegelgolv som gör det svårt att komma ner till de åtta kopparskrinen.

/Frida
Locket är lyft!Förberedelesearbetet under vecka 13


Stenkonservator Malgorzata i arbete med att knacka bort fogbruk

Den 30 mars gör jag och Ray (som fotodokumenterar för Medeltidsmuseets räkning) vårt första besök i kyrkan efter att arbetet har satt igång.

Stenkonservatorerna har etablerat sig i kyrkan och tagit dit den utrustning de behöver för att med största försiktighet få loss gravens lock. På torsdagen har de kommit en bra bit på väg med bearbetningen av fogbruket som håller fast locket vid den ca 1 meter höga rektangulära marmorsockeln. Redan första arbetsdagen kunde man konstatera att fogen var betydligt djupare än väntat och de fick själva tillverka nya verktyg med längre blad för att nå längre in under locket utan att riskera att skada själva stenen med verktygens handtag. Det är också viktigt att verktygen har ett mjukt stopp mellan blad och handtag av samma anledning.

Fogens yttersta centimetrar var mycket hårda, kompakta och svårgenomträngliga men längre in är fogen mer porös. Marcel, stenhuggaren, säger att det ofta ser ut på det sättet.

Enstaka grupper, som bokat visningar utan att ha en aning om att det pågår en gravöppning, besöker kyrkan under ledning av guider från Slottets visningsavdelning. Den här dagen blir en amerikansk collegeklass  runtvisade medan stenarbetet pågår. Stenkonservatorerna Solveig och Maʈgorzata tar en välförtjänt kaffepaus för att inte störa visningen i onödan.

Det är väldigt kallt i kyrkan och vi funderar över om det kan vara någonstans runt 2 plusgrader. Maʈgorzata har heltäckande fodrad overall. Flera lager kläder behövs, trots att de arbetar intensivt med att knacka och fila på fogen.

Ray och jag har lyckats pricka in den perfekta tiden för vårt besök. Solen faller in genom de höga fönstren i koret direkt på Magnus ansikte, så som man tänkte sig att det såg ut på 1570-talet när helfigursbilden på gravens lock gjordes. I övrigt är kyrkan ganska mörk och mycket stilla. När den stillsamma collegeklassen har lämnat kyrkan hörs återigen bara knackandet från verktygen mot fogen och rasslandet när damm och bitar från den faller ner på skyddspappret som har lagts ut för att skydda kyrkans golv.

Bredvid Magnus grav finns en liknande gravtumba som täcker kvarlevorna av kung Karl Knutsson Bonde. Vid gravöppningen 1915-16 passade man på att öppna båda gravarna samtidigt. Nu, inför det här projektet, känns det ganska bra att vi "bara" har en grav och sju personer att tänka på.

/Frida

Stenkonservator Malgorzata i arbete med att knacka bort fogbruk


Uppstartsmöte i kyrkan 4 april

Den här dagen träffas alla inblandade i projektet i kyrkan för att få veta av Marie hur arbetet har gått såhär långt och för att detaljeplanera de närmaste dagarnas arbete. Denna dag fastställer vi slutgiltigt själva gravöppningsdagen till tisdagen den 12 april. Då är alla förberedelser klara och alla inblandade kan vara på plats. Dessförinnan ska en tillfällig ställning för locket byggas bredvid och locket ska lyftas en aning för att rullar ska kunna föras in under.Gravtumban inspekteras av stenkonservator Marie Klingspor och kollegan Marcel. Under det liknande gravmonumentet bakom vilar Karl Knutsson Bonde (som var kung i Sverige tre gånger under åren 1448-1470)


Den här måndagen får vi också instruktioner för hur vi tar oss in i och ut ur kyrkan av slottsarkitekten Calle samt diskuterar olika rutiner kring nycklar och andra praktiska detaljer.


Bildtext fr v: Kyrkoarkitekten Calle Althoff instruerar larmsystemet och arbetsgruppen går igenom hur sakristian kan göras om till tillfälligt forskarrum. En litografi över Magnus Ladulås kranium finns i ett av kyrkans inre rum. Kistans träställning inspekteras.


Varför?

Det vetenskapliga syftet med gravöppningen

Varför ska man då öppna graven? Genom att öppna graven ännu en gång kommer man att kunna ta DNA-prover på skelettdelarna och matcha resultaten mot dem från Varnhem. På så sätt kan man slutgiltigt klara ut identifieringen av de tre personerna som gravlagts där. Dels genom att titta på far/son-släktskapet mellan de två männen i Varnhem och Magnus Ladulås kvarlevor i Riddarholmskyrkan och dels genom att matcha DNA:t på mödernet mellan bröderna Birgersson (se nedan).


Genom analyserna kommer man också att kunna kontrollera om rätt kranium ligger sorterat med rätt kropp i kopparskrinen från 1915.


Man kommer också att kunna testa riktigheten i identifieringen av de sju gravlagda i den aktuella graven i Riddarholmskyrkan. Bröderna Erik, Valdemar och Magnus har samma mor, Ingeborg Eriksdotter. Det DNA som man ärver efter sin mor är helt specifikt och ska om analyserna lyckas, ge en perfekt matchning på mödernet mellan bröderna. De två kvinnorna i graven i Riddarholmskyrkan är identifierade som Magnus fru drottning Helvig av Holstein och deras gemensamma dotter Rikissa. Även i detta fall kommer DNA-analyserna att vara till hjälp vid identifieringen.


Den osteologiska analysen kommer, bortsett från bedömning av kön och dödsålder, dessutom att kunna ge ytterligare kunskap om de gravlagda personernas hälsostatus och levnadsöden. Till exempel kommer man att leta efter spår av den ärftliga sjukdom, Marfans syndrom, som Erik antagligen led av hos hans släktningar. Vid analyserna 1915 hittade man också sjukliga förändringar på skelettdelar från den individ man då identifierade som Magnus Ladulås. Dessa kommer också att analyseras närmare.


Riktning Riddaholmen


2010 stod det klart att Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i Stockholm får öppnas för undersökning. Ansökan lämnades in 2009 i samband med planeringen av 800-årsfirandet av Birger jarl 2010. Bakom beslutet står Riksmarskalksämbetet  och Riksantikvarieämbetet i samråd med Statens Fastighetsverk. Före beslutet har ärendet varit på remiss hos Kungliga vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Svenska kyrkan.

Syftet med undersökningen är att analysera kvarlevorna av de sju individer som gravlagts i graven mellan 1290-1360. Detta arbete behövs för att med modern teknik kunna fastställa släktskapet mellan Birger jarl och övriga medlemmar i Bjälboätten.

Planeringen av ett jubileum påbörjades i samband med att Birger jarls grav öppnades i Varnhem 2002. Då kunde forskarna konstatera att jarlen var född omkring 1210 snarare än 1200 som man tidigare trott.


Resultaten från Varnhem

Birger jarls grav i Varnhem öppnades 2002 och kvarlevorna av de tre personerna i graven analyserades. Med osteologisk metod fastställde man kön och ålder samt undersökte personernas hälsostatus. DNA-prover togs för att se om man kunde bekräfta den förväntade släktrelationen mellan Birger jarl, hans näst yngste son Erik och drottning Mechtild, Birger jarls hustru i hans andra äktenskap. Analyserna efter gravöppningen stärkte argumenten för att koppla graven till Birger jarl, hans andra hustru och hans näst yngste son, något som tidigare hade ifrågasatts.

DNA-profilerna, som blev klara först 2007 efter omfattande metodutveckling, visade då att graven innehöll en far och en son, samt en kvinna som inte var släkt med någon av männen – dvs precis den inbördes relation man kunde förvänta sig. Däremot känner vi ju inte igen Birger jarls DNA, dvs det kan teoretiskt vara tre andra personer med rätt kön, rätt dödsålder och rätt släktrelationer.

Både den osteologiska analysen och DNA-analysen stärkte argumenten för att kopplingen till Birger jarl. Längre kunde man inte komma med resultaten från Varnhem i sig. Det finns bara ett sätt att slutgiltigt klara ut identifieringen och det är att jämföra analysresultaten från kvarlevorna i Varnhem med kända nära släktingar till Birger jarl. Dessa personer finns gravlagda i Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Här vilar ytterligare söner till Birger jarl, tillika bröder till hertig Erik.


Birger jarls grav i Varnhem

Kvarlevorna av jarlen Birger Magnusson, en av hans söner herig Erik samt Birgers andra hustru drottning Mechtild undersöktes 2002 då graven öppnades i Varnhem. DNA-resultaten visade, som förväntat att de två männen i graven var far och son medan kvinnan inte var släkt med någon av dem. Birgers första fru, Ingeborg Eriksdotter var mor till sönerna Valdemar, Magnus, Erik och Bengt.

Kopparkistan i graven

Följ mötet med medeltidens mest betydande personer

Detta är en dagbok där vi följer forskningsprojektet kring Magnus Ladulås och hans anhöriga. Kvarlevorna av sju personer i Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan i Stockholm undersöks under april 2011. Efter att skeletten har mätts upp och analyserats sker en återbegravning i maj. Fram till hösten pågår en forskningsfas i laboratorium, efter detta finns en preliminär rapport planerad till september/oktober.

 

Projektet är en fortsättning på undersökningen av Birger jarl och hans grav i Varnhem våren 2002. Följ det spännande detektivarbetet kring kartläggningen av några av medeltidens mest betydande personer.

 

Projektet är ett samarbete mellan Västergötlands museum genom fil dr. Maria Vretemark (vetenskapligt ansvarig), Rättsmedicinalverkets avd för rättsgenetik i Linköping, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Högskolan på Gotland, Stockholms medeltidsmuseum (samordnande), stenkonservatorer under ledning av Marie Klingspor, Västarvet och Svea television som filmar hela projektet (bl a för Vetenskapens värld i SVT).

 

Tillståndet har utfärdats av Riksmarskalksämbetet och Riksantikvarieämbetet.

 

Genomförandet har gjorts möjligt genom generösa bidrag från Berit Wallenberg fond, Torsten Söderbergs fond, Kungliga Vitterhetsakademien, Västergötlands fornminnesförening, Samfundet St Erik och Stiftelsen Grevillis fond. Ett gott samarbete med Statens Fastighetsverk och Kungliga hovstaterna har också varit en förutsättning för projektets genomförande.


RSS 2.0