Varför?

Det vetenskapliga syftet med gravöppningen

Varför ska man då öppna graven? Genom att öppna graven ännu en gång kommer man att kunna ta DNA-prover på skelettdelarna och matcha resultaten mot dem från Varnhem. På så sätt kan man slutgiltigt klara ut identifieringen av de tre personerna som gravlagts där. Dels genom att titta på far/son-släktskapet mellan de två männen i Varnhem och Magnus Ladulås kvarlevor i Riddarholmskyrkan och dels genom att matcha DNA:t på mödernet mellan bröderna Birgersson (se nedan).


Genom analyserna kommer man också att kunna kontrollera om rätt kranium ligger sorterat med rätt kropp i kopparskrinen från 1915.


Man kommer också att kunna testa riktigheten i identifieringen av de sju gravlagda i den aktuella graven i Riddarholmskyrkan. Bröderna Erik, Valdemar och Magnus har samma mor, Ingeborg Eriksdotter. Det DNA som man ärver efter sin mor är helt specifikt och ska om analyserna lyckas, ge en perfekt matchning på mödernet mellan bröderna. De två kvinnorna i graven i Riddarholmskyrkan är identifierade som Magnus fru drottning Helvig av Holstein och deras gemensamma dotter Rikissa. Även i detta fall kommer DNA-analyserna att vara till hjälp vid identifieringen.


Den osteologiska analysen kommer, bortsett från bedömning av kön och dödsålder, dessutom att kunna ge ytterligare kunskap om de gravlagda personernas hälsostatus och levnadsöden. Till exempel kommer man att leta efter spår av den ärftliga sjukdom, Marfans syndrom, som Erik antagligen led av hos hans släktningar. Vid analyserna 1915 hittade man också sjukliga förändringar på skelettdelar från den individ man då identifierade som Magnus Ladulås. Dessa kommer också att analyseras närmare.


Resultaten från Varnhem

Birger jarls grav i Varnhem öppnades 2002 och kvarlevorna av de tre personerna i graven analyserades. Med osteologisk metod fastställde man kön och ålder samt undersökte personernas hälsostatus. DNA-prover togs för att se om man kunde bekräfta den förväntade släktrelationen mellan Birger jarl, hans näst yngste son Erik och drottning Mechtild, Birger jarls hustru i hans andra äktenskap. Analyserna efter gravöppningen stärkte argumenten för att koppla graven till Birger jarl, hans andra hustru och hans näst yngste son, något som tidigare hade ifrågasatts.

DNA-profilerna, som blev klara först 2007 efter omfattande metodutveckling, visade då att graven innehöll en far och en son, samt en kvinna som inte var släkt med någon av männen – dvs precis den inbördes relation man kunde förvänta sig. Däremot känner vi ju inte igen Birger jarls DNA, dvs det kan teoretiskt vara tre andra personer med rätt kön, rätt dödsålder och rätt släktrelationer.

Både den osteologiska analysen och DNA-analysen stärkte argumenten för att kopplingen till Birger jarl. Längre kunde man inte komma med resultaten från Varnhem i sig. Det finns bara ett sätt att slutgiltigt klara ut identifieringen och det är att jämföra analysresultaten från kvarlevorna i Varnhem med kända nära släktingar till Birger jarl. Dessa personer finns gravlagda i Magnus Ladulås grav i Riddarholmskyrkan. Här vilar ytterligare söner till Birger jarl, tillika bröder till hertig Erik.


Birger jarls grav i Varnhem

Kvarlevorna av jarlen Birger Magnusson, en av hans söner herig Erik samt Birgers andra hustru drottning Mechtild undersöktes 2002 då graven öppnades i Varnhem. DNA-resultaten visade, som förväntat att de två männen i graven var far och son medan kvinnan inte var släkt med någon av dem. Birgers första fru, Ingeborg Eriksdotter var mor till sönerna Valdemar, Magnus, Erik och Bengt.

Kopparkistan i graven

RSS 2.0