Ny gravöppning i Riddarholmskyrkan

Projekt Magnus Ladulås har fått tillstånd att öppna
Karl Knutsson Bondes gravtumba

 

 

Riksmarskalksämbetet har gett tillstånd till att öppna Karl Knutsson Bondes gravtumba i Riddarholmskyrkan i jakten på Magnus Ladulås. Våren 2011 öppnades den norra korgraven, den så kallade Magnus Ladulås grav, i Riddarholmskyrkan. Öppningen, upptagandet och undersökningen av skelettdelarna avlöpte planenligt.

 

Den första analysen som blev klar var dateringsproverna, utförda med C14 av professor Göran Possnert på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Resultaten avslöjade att de personer som vilade under Magnus Ladulås gravtumba omöjligen kunde vara kung Magnus med familj. Dateringarna visade att det handlade om nio personer som begravts här mellan ca 1430-1520-talen. Kung Magnus Ladulås dog 1290.

 

På goda grunder tror projektgruppen att Magnus Ladulås istället ligger i den södra graven framför koret. Alltså i den grav där kung Karl Knutsson begravs 1470 och som bär Karl Knutssons namn. I graven har sju individer begravts. En av dem kan vara Magnus Ladulås. Under mars-april kommer alla individer i graven att undersökas. De analyser som kommer att genomföras är: osteologisk analys (bedömning av kön, dödsålder, kartläggning av sjukdomar och skador), röntgenundersökning och osteoporosmätning, isotopanalys, DNA – analys, C -14-datering, odontologisk undersökning samt 3D scanning av kranier för rekonstruktion av utseenden. Svea Television kommer att dokumentera hela projektet, bland annat för SVTs räkning.

 

Projektet är ett samarbete mellan Västergötlands museum, Stockholms medeltidsmuseum, Högskolan på Gotland, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Rättsmedicinalverket, Sahlgrenska akademien, Statens historiska museum, Stockholms stadsmuseum, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Västarvet och Svea television.

 

 

För mer information kontakta:

Maria Vretemark, Västergötlands museum

Vetenskapligt ansvarig

Telefon: 070-2232612

Mail: [email protected]

 

Lin Annerbäck, Stockholms medeltidsmuseum

Samordnare

Telefon: 08-508 31 802

Mail: [email protected]

 


RSS 2.0